Zamyšlení

Veselé Vánoce!

Vánoce

Iz 52, 7-10/ Žd 1, 1-6/ J 1, 1-14

Veselé Vánoce! Proč veselé? Protože narození Ježíše je radost. Radosti a veselí bylo doslova plné první čtení. O narození Mesiáše se tam sice nemluví, ale o dobré zprávě od Boha ano. Bůh posílá posly s dobrou zprávu Jeruzalému. Jeruzalému zdecimovanému a v troskách zní dobrá zpráva od Boha: „Bůh sám se ujímá vlády. Přichází a zachraňuje.“ A dobrá zpráva je přijata. První ovocem toho je radost, která se šíří. Všichni se tam radují. Všichni. Poslové dobré zprávy, strážní Jeruzaléma i trosky a nakonec všichni – všechno stvoření. A radost je to pořádná. Jásání, juchání, skákání... opravdu radost překypující, silná, intenzivní.

A to všechno protože Bůh ukázal svou spásu (své dílo a svou moc). My věříme, že nejvíc a nejzřetelněji v Ježíšovi. V celém jeho životě – a nejvíc v jeho smrti na kříži.

Z evangelia jsme slyšeli tradičně úvod k Ježíšovu příběhu podle Jana (Prolog). Je to taková slavnostní báseň (možná i píseň). Nechme ji na sebe působit. Přečtěte si ji v klidu doma.

O čem ta báseň je? O tom, kým vlastně tento Ježíš, jehož příběh právě začíná, je a co znamená pro nás. Začíná se Ježíšův příběh mezi námi (v našem lidském světě), aby se nějak propojil s příběhy našimi. Abychom prostřednictvím tohoto Ježíše měli ŽIVOT, takový, jakým žije sám Bůh...

Začínáme Ježíšův příběh. (Důležité je pokračovat... nezůstat jen na začátku.) Vedeni evangeliem budeme v Ježíšovi vidět „SLOVO, které se stalo člověkem“ (aniž přestalo být SLOVEM...).

Uvidíme v něm stvořitelské Slovo tajemně vtisknuté do každé částečky vesmíru. A taky Boží moudrost otvírající vhled „pod povrch věcí“. Moudrost, která nás naučí správně žít (v souladu s Božím řádem kosmu) tak, abychom naplnili to, k čemu nás Bůh volá. Uvidíme v něm smysl všeho. V setkání s Ježíšem se otevírá poznání: „Proč a k čemu všechny ty hvězdy a galaxie a všechny ty formy a projevy života. A hlavně proč a k čemu jsme my a já.

V člověku Ježíšovi z Nazareta se nám otvírá všechno a mnohem víc. V něm můžeme spatřit věci, které jsme dosud neviděli... To všechno chce podtrhnout jediné: „Tento příběh, tento Ježíš je pro vás nanejvýš důležitý. Je pro nás klíčem ke všemu a pro všechny.“ Kdo chce najít život, kdo chce najít naplnění, kdo chce najít Boha, ať se drží tohoto Ježíše. Začíná se něco důležitého a zcela zásadního. Otvírá se jedinečná a nebývalá možnost: jedinečný a nebývalý dar od Boha.

Proto tolik radosti, proto tolik slavení...

Tak tedy ještě jednou: Veselé Vánoce! Veselme se tak jako ty jeruzalémské trosky!

design by exarion.cz | 2009