Zamyšlení

„Praštěné“ evangelium...

Památka Umučení Páně

Iz 52,13-53, 12/ Žd 4, 14-16; 5, 7-9/ J 18, 1-19, 42

Pašijový příběh vyvolává velmi silné emoce. Možná i nejsilnější. Ale to není účel.

Čteme ho jako evangelium. Působí to jako „na palici“; ba, dokonce jako výsměch. Ale je to evangelium. Tedy dobrá zpráva. Tak ho máme brát!

Pašijovými událostmi vrcholí zjevení Boha v Ježíši Nazaretském. Tady se zjevuje vrcholně v tomto světě Boží království. Takhle vládne Bůh! Takový je Bůh!

Všimněte si, že v Janových pašijích je Ukřižovaný líčen jako skutečný Král – Skutečná autorita. Kdepak Pilát, velekněží, zástupy, vojáci, apoštolové! Skutečná autorita je tu ten chudák, co umírá na kříži. A skutečně to tak je.

Takhle vládne v tomto světě Bůh! Vydává se do rukou nehodných. Proti nespravedlnosti světa bojuje tím, že se sám nechá nespravedlivě odsoudit a potrestat. A žádný happy end. Žádný obrat na poslední chvíli. To by se nám ulevilo. Ale ne, až do nejtrpčejšího konce. A ani potom žádné prozření. Až do nejtrpčejšího konce!

„Proč nám to ten Pán Bůh dělá?!

Tady nás zachrání jedině víra. Důvěra. Že i když nám to připadá šíleně praštěné, on ví dobře, co dělá a proč zrovna takto. On jediný zřejmě ví, že jedině touto cestou lze připravit svět – svobody bez zla.

Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře, “ (Iz 11, 9). Tuto vizi nového světa čítáme pokaždé v adventu.

Bůh ví, co dělá, a proč zrovna takhle. Všichni toužíme po takovém světě. Máme to v sobě všichni bez rozdílu. Když něco takového chceme vzít do svých rukou a sami vytvořit takový nový svět, končí to zlem a ještě větší nespravedlností. Bůh ví, co dělá, a proč zrovna takhle.

Jedině tak přichází spása. „Jeho ranami jsme uzdraveni...Nevypadá to (ba, dokonce to vypadá právě opačně), ale takhle přichází skutečná spása. Nenápadně. Boží moc je úplně jiná. To, co se nám zdá absurdní, se nakonec ukáže jako to nejrozumnější a nejsmysluplnější.

Teď to jen „nějak vydržet do konce“.

K tomu jsme dostali víru. Abychom v temnotách, absurditách a paradoxech Božích vytrvali... Protože jinak to není možné... A Bůh nás drží... Naštěstí :-) Jemu patří náš dík a chvála.

design by exarion.cz | 2009