Zamyšlení

JDE O EVANGELIUM...

CYRIL A METODĚJ (5/7)

Iz 45, 18-25/ 1 Te 1, 1-6/ Mt 28, 16-20

1. Jde O EVANGELIUM..., o dobrou zprávu o Bohu a od Boha.

2. Určena je VŠEM LIDEM – všem národům, skupinám a jednotlivcům bez rozdílu. Všem – bez rozdílu.

3. Bůh je Stvořitel. DOBRÝ, MILUJÍCÍ, SPRÁVNĚ MOTIVUJÍCÍ.

4. Hodí se pro něj označení „OTEC“.

5. Ve svých dobrých plánech s námi NEZNÁ HRANIC.

6. To znamená: Náš svět a my společně i každý jednotlivě jsme „utkáni“ a neseni Boží láskou.

7. POČÁTEK I CÍL NAŠEHO ŽIVOTA – ALE TAKY STŘED - SPOČÍVÁ V RUKOU DOBRÉHO OTCE VŠEMOHOUCÍHO.

8. TOTO VŠECHNO POTVRZENO A KONKRETIZOVÁNO V JEŽÍŠOVI Z NAZARETA.

9. On zůstal věrný až do konce...

10. Žil pro všechny, zemřel za všechny a Bůh ho vzkřísil pro všechny...

11. TATO ZPRÁVA SE MÁ DOSTAT KE VŠEM LIDEM.

12. Zde nás inspirují Cyril s Metodějem svou odvahou „překládat evangelium do nové řeči“, hledat „písmenka, kterými by se dalo napsat.“

13. Byl to duchovní, intelektuální i existenciální nárok.

14. Stálo to námahu, protivenství.

15. BRATŘI ZE SOLUNĚ SE SVÝM TÝMEM OBSTÁLI.

16. Prokázali věrnost Bohu, Božímu poslání i těm, ke kterým byli posláni....

17. PROKÁZALI VĚRNOST A LÁSKU BOHU, BOŽÍMU POSLÁNÍ I TĚM, KE KTERÝM BYLI POSLÁNI.

18. V tom jsou inspirací – a pomocí - i pro nás.

19. Abychom se odvážili „překládat“ evangelium do jazyka našich současníků, „mluvit jazykem dnešních lidí“ a „hledat jejich řeč a písmenka“.

20. Nebát se, podstoupit námahu a necouvnout ani před protivenstvím... (Co je pro nás nejtěžší?)

Inspiruj nás, Pane, svým Duchem, abychom mluvili v nových jazycích, a pomoz svým Duchem světu pochopit a přijmout tvé poselství. Prosíme skrze Krista, našeho Pána, ve společenství tvých svatých. Amen.

design by exarion.cz | 2009