Zamyšlení

Nejdůležitější informace...

14. během roku C

Iz 66, 10-14/ Ga 6, 7-16/ L 10, 1-(11. 16-)20

Začnu druhým čtením. Po sv. Pavlovi přišli do Galácie kazatelé, co říkali lidem, že musejí přijmout obřízku, aby se mohli skutečně stát křesťany. Proti tomu Pavel říká: „Kristův kříž stačí.“ Stačí přijmout Ježíšovu smrt na kříži jako oběť (Boží) pro zbloudilé lidstvo.

Pavlovi protivníci tlačí lidi k obřízce, aby se pak mohli chlubit. Třeba: „Díky nám se nechalo obřezat 100 – 200 – 1000 lidí.“ (Křesťanská obdoba téhož by bylo třeba chlubení se počty pokřtěných nebo biřmovaných.) „Ale na tom vůbec nezáleží,“ píše Pavel. Záleží jen na novém stvoření. Tedy na tom, aby lidé byli obnoveni uvnitř – v srdci. To není hned vidět. To se nedá tak moc spočítat. Tím se nedá moc chlubit. Ale právě o to – o nové srdce, o to, aby lidé v sobě vevnitř vstoupili do Božího království, jedině jde. To může způsobit jen Boží láska. Jejím největším projevem je kříž. Boží láska v ukřižovaném Ježíši stačí... Proto se Pavel nechce chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista...

A teď evangelium. Ježíš posílá sedmdesát (dva) jiných učedníků. O něco dřív (L 9, 1nn) posílá dvanáct. Ta čísla nesou poselství. Dvanáct znamená poslání k celému Izraeli. Sedmdesát (dva) pak poslání ke všem národům. Tehdy si lidé mysleli, že na světě žije sedmdesát (dva) národů. Tahleta zpráva patří všem bez rozdílu.

O jakou zprávu jde? Přichází Boží vláda. Bude vládnout sám Bůh. A už to začíná. Přijde jistě. Nic ho nezastaví. Ani lidské odmítání a vzdor. Přichází jistě. A to je dobře. To nejlepší zpráva pro lidstvo a svět. Bude vládnout Bůh sám.

Boží království nepřichází vnějšně. Jeho příchod se nedá vidět očima. Nedá se zdokumentovat kamerou. Je vnitřní - duchovní. Začíná uvnitř. V srdci člověka. - V srdci Ježíšově a v srdci toho, kdo Ježíše přijme. V prvním čtení z Izajáše jsme dnes slyšeli skvělé obrazy útěchy a naděje. To jsou plody Boží vlády: utěšení, radost, pokoj jako velká řeka.

Přes všechny ty viditelné dějinné události, které se odehrávají – a někdy se doslova valí (jen si vybavte, co se odehrálo v uplynulém týdnu ve světě a u nás.), navzdory vší nespravedlnosti, která se děje...se „TADY A TEĎ“ otvírá jiný svět. Alternativa. Svět, kde vládne Bůh – a tedy pravda a láska. Může se nám jevit jako sen, ale nakonec se to ukáže jako ta nejskutečnější skutečnost.

Tak tohleto přichází. Tato zpráva je určena všem lidem. Všichni mají slyšet a vědět. Všichni mají mít možnost otevřít srdce tomuto Království.

Proto posílá Ježíš jiné učedníky. Ta Akce trvá dodnes. - Učedníci jdounezajištěni, vystaveni různým rizikům. Nemají nic než Ježíšovo poslání. Nemají zaručeno, že je lidé přijmou. Vědí, že tam, kde je přijmou to přinese pokoj a radost a otevře to úplně nový pohled. - My na tom máme podíl. Jako příjemci, ale taky jako ti, kdo to mají poslat dál. „Nemáme“ nic než Ježíšovo slovo. „Máme“ vysokou pravděpodobnost, že to lidé spíš nepřijmou... ale kdo ví?. „Máme“ taky vědomí, že ti, co Ježíšovu informaci přijmou, poznají pokoj, radost, naději... uvidí, že věci mají smysl a směřují k dobrému cíli..., že nade vším vládne dobrý Bůh, že Boží království není fantazírování, ale skutečnost...

design by exarion.cz | 2009