Zamyšlení

„Co s námi bude, až PŘIJDE... ?

25. během roku C

Am 8, 4-7/ 1 Tm 2, 1-7/ L 16, 1-13

Dneska jsme slyšeli asi nejprovokativnější podobenství. Vždycky rozbouří emoce. Jsme vedeni k určitým etickým hodnotám: poctivosti, pravdivosti. Nekrást. Nelhat. A teď toto!?...

Klid! Poslechněme si ho několikrát. Přečtěme si ho opakovaně. Mnoho věcí je tam nedořečených, nejasných a tím pádem otevřených. Záměrně. Jaké otázky to v nás vyvolává? Sedněme si a zkusme si je doma napsat. Co si o nich myslíme? Jak bychom na ně mohli odpovědět? Podobenství jsou jako hádanky. Máme v nich hledat. Každé nám taky nabízí různé postavy a role. Které to jsou zde? Se kterou se můžeme a taky máme ztotožnit? Kdo jsem já v tomto příběhu?

Máme hledat. A právě v tom hledání se nám otvírá pravda... a děje se Slovo... Určitě i v tomto příběhu.

Čemu nás tedy může nepoctivý správce naučit? Myslí na svou další budoucnost. „Jak se připravím na čas, až správcem nebudu?“ - Jak to uděláme, až tento náš život bude končit? Co s námi – se mnou bude po smrti? Pro svou budoucnost musíme něco udělat teď. Později, bude pozdě. Teď je ten čas. Nejlepší – a možná nejvyšší.

To je asi hlavní poselství, ale určitě toho tam můžeme najít víc. Třeba taky, že jsou důležitější věci než majetek. Majetek je jistě dobrá věc. Jistě ho máme považovat za projev požehnání. Ale nesmí nám vládnout. Jaká je to hrůza propadnout majetku, jsme mohli slyšet v prvním čtení z Ámosa. Ámosova doba byla časem nebývalé prosperity Izraele. Obchody šly víc než skvěle. Mezinárodní obchodu s výborným vínem a olivovým olejem. Mělo to jeden háček. Bohatí bohatli a žili si v luxusu. A chudí? Hádejte. Nikoho to nezajímalo. Chudli. Pochopitelně. Ale nejhorší věc: Bohatým a mocným to bylo jedno. Nevidí. Neslyší. Jen sebe a svůj luxus. Bůh k tomu říká jediné: „Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek...“ (hebr.: im eškach lanecach kol-maaséhem) Není to jen tak nějaký výrok. Je to přísaha. Ta má největší váhu. Bůh sám tím říká: „Při svém životě prohlašuji: Všechno jim to spočítám. Do posledního puntíku. Nic nevynechám. - Jsou to dobří obchodníci, vědí, co je to účetnictví, tak tomu porozumí. Všechno jim to spočítám. Co se při tom ukáže? Co pak budou dělat?“ - „Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek.“ Ale ono to má i dobrou stránku. Žádný – byť sebemenší – skutek se před Bohem neztratí. Nespravedlivý, ale ani spravedlivý. Má to smysl snažit se být spravedlivý a poctivý a solidární s druhými... Máte to smysl změnit se. Teď. Později může být pozdě.

Jsou důležitější věci než majetek. Třeba přátelství? Vztahy? Život s Bohem...? „I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků.“ - „Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké...“

Tak ať se vám dobře přemýšlí a hledá v tomto podobenství a ať se vám při tom děje Slovo! Amen.

design by exarion.cz | 2009