Zamyšlení

Nakonec jen světlo...

1. adventní A

Iz 2, 1-5/ Ř 13, 11-14/ Mt 24, 36-44

Všichni to víme. Připravujeme se na PŘÍCHOD PÁNA.

Bude to nečekané. Jako když vás někdo – něco vzbudí uprostřed noci. Nikomu to nepřeju, ale třeba zloděj. Potichu se vkrade do domu. A budeme ho mít v předsíni a obýváku... Někdo je v domě. Co uděláme?!

PÁN PŘIJDE. My o tom víme.

Měli bychom se připravit. Mít po ruce nějakou tu baterku nebo jako za starých časů nějakou tu lampu. Třeba lucernu. My dnes blikneme vypínačem a máme světlo. Ale zapálit lampu bylo složitější. Proto se v Bibli občas píše: „Vaše lampy ať hoří...“ Naše lampičky a svíčky na adventním věnci, které zapalujeme, nám připomínají: PÁN PŘIJDE. Naslouchejme jim. Vnímejme je.

Také jsme slyšeli známé a krásné proroctví Izajášovo o tom, co se stane v posledních dnech. Doslova: POTOM. Po všech těch věcech – zmatcích, válkách malých a velkých, společných a osobních, po všem tom současném plahočení. (A Izajášovi současníci si jich užili bohatě.) Představte si, že nakonec uvěří v Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova i pohané. A budou Boha hledat mezi námi a uctívat ho spolu s námi. Jen si to představte! Budou přicházet odevšad, ale ne, aby dobývali a plenili. Představte si: budou přicházet, aby spolu s vámi uctívali Boha.

My jsme tak zvyklí, že lidé kolem nás nevěří a Bůh je nezajímá nebo ne tak a tolik jako nás. Ale stane se to. PŘECE JEN – A VŠEMU NAVZDORY. Ale my v tom světě se zatím můžeme někdy cítit tím vším unaveni. A tak naše víra polevuje a láska chladne. Proto nám Bůh připomíná, co udělá PO TOM VŠEM. Toto slovo je určeno ne pohanům, ne nevěřícím, ale Jeruzalému – věřícím. Doslovný překlad zní: „Dome Jákobův, jděte a choďme ve světle Hospodinově!“ Žijme v jeho přítomnosti! Řiďme se už dnes jeho pokyny! Důvěřujme mu! Učme se tomu! Připomínejme si to! Mysleme na BUDOUCNOST!

Ty lampy a adventní světýlka nám to připomínají a učí nás to. Když je tma a v ní svítí světýlka, je to krása. A světla bude postupně víc a víc. Potrvá to možná dlouho. Ale kdo ví!? Ale přes všechny zvraty a zmatky bude světla víc a víc. Až nakonec bude jen SVĚTLO... Velké, jasné, čisté, krásné, něžné (jak se zpívá ve starokřesťanské písni Fós hilaron)... NAKONEC JEN SVĚTLO... a my v něm budeme žít a budeme šťastni navždycky.

Ztišme se na chvilku a zaposlouchejme se do poselství, které nám říkají naše malá světla...

design by exarion.cz | 2009