Zamyšlení

Opravdu pro všechny...

Narození Páně („Půlnoční“)

Iz 9, 1-6/ Tt 2, 11-14/ L 2, 1-14

Věříme, že Ježíšovo narození, které o Vánocích slavíme, je velikým projevem Boží lásky.

Není to jen jedna z řady mnoha událostí. Je to Událost s velkým U. Událost Boží, kdy do našeho světa vstupuje mimořádným způsobem Bůh sám. Prostě Událost Boží. Určená nám lidem. Nabitá Boží energií. A tedy mocná nasměrovat náš život, dát nový impuls... tím správným směrem.

V Ježíšovi k nám přichází spása. Ta věta shrnuje celé vánoční evangelium. Rozebereme si ji.

„V Ježíšovi“ - V tomto konkrétním člověku: Ježíši z Nazareta. On je Ten, který má přijít... Přemůže zlo. Utrpí při tom zranění – dokonce smrt – ale přemůže zlo i smrt. On je ten Davidův Potomek. Ten Jediný. Taky to Dítě, které přinese světlo naděje do našeho potemnělého světa (viz Iz 9, 1-6).

K nám...“ To znamená „nám všem lidem a celému stvoření“. Nikdo z toho není vyloučen. Nikdo. Bohu záleží na každém. Zajímá se o každého. Chce se sdílet s každým. Každý. Všichni. Tím si každý může být jistý.

Přichází“ - přítomný čas je tu na místě. Není to minulost. Děje se to i dnes. „Přichází“. V tom dostáváme šanci. Na nás je, jestli přijmeme nebo ne. Přichází. Necpe se. Nevnucuje. Trpělivě čeká. On má dost času. Spoustu času. Nechce nám nic brát, ale naopak dát...

Přichází“. Nic ho neodvrátí ani nezastaví. Žádné zlo. Žádné překážky z naší strany. Žádné intriky. Ani caesar v Římě. Ani Herodes v Jeruzalémě. Ani naše lhostejnost. Ani naše hříchy a selhání. Prostě nic. Přichází. Je tu. Pro nás. Skrytý, nenápadný, chudý.

Narodil se chudý. Do obyčejné rodiny. Aby taky „ti obyčejní“, chudí a všelijak znevýhodnění pochopili, že je to i pro ně. Opravdu pro všechny.

Spása“. To je takové těžké slovo. „Takový překladatelský oříšek“. Prostě to dobré, Život a Uzdravení těla i duší i vztahů...To, proč jsme na tomto světě... To, proč žijeme... Smysl našeho života. Skutečně existuje. Všichni to nějak v sobě tušíme. Pravda a Láska. Nebo momenty, kdy cítíme, že se děje něco moc hlubokého... závažného a při tom krásného. Někdy to může zároveň i bolet. Důležité je, že se to děje. Když nás potká Ježíš ( a to se nám může stát, protože on přichází), tak hned víme: „Jo, to je ono...

Nemusí se při tom dít nic nápadného. Ti pastýři našli (protože fakt hledali) chudé dítě chudých rodičů ve chlévě. Neřešili, že vůbec nevypadá jako právě narozený korunní princ. Přece v Ježíškovi viděli Spasitele. Viděli, že to je „to ono“. To jim stačilo. A vraceli se šťastní a plni vděčnosti a slavili Boha... Potkali se. Stalo se „to“.

I nám se to může stát. I nás může potkat Ježíš. Můžeme to prožít jako něco zvláštního. Ale spíš jako něco obyčejného. Bůh miluje to obyčejné, nenápadné a skryté... Nejspíš je celou dobu blízko nás a my si ho nevšimli. Třeba letos...

Přeji nám všem radostné Vánoce. To znamená: aby nás potkal Ježíš – třeba tiše a nenápadně, obyčejně, v chudobě, ale aby nás potkal a v nás se „to“ stalo :-).

Tak šťastné a veselé...!

design by exarion.cz | 2009