Zamyšlení

HESLO NA ROK 2020

HESLO NA ROK 2020: „Věřím, pomoz mé nedověře,“ Mk 9, 24b (ČEP) (řecky: Pisteuó boéthei mú té apistia...)

* Tato meditace představuje jen pouhý úvod. Naváže-li na ni naše další rozjímání, pomůže nám to k našemu užitku odhalit hlubiny tohoto (a vůbec celého Božího) Slova.

Součást příběhu o uzdravení posedlého chlapce (Mk 9, 14-29). (Co následuje po vyprávění o Proměnění na hoře.) Do našeho rozjímání je dobré zahrnout celý příběh i jeho bezprostřední okolí.

Heslo roku Páně 2020 je vlastně VÝKŘIKEM otce těžce nemocného chlapce. Reaguje tak na Ježíšova slova: „Můžeš-li? Všechno je možné tomu, kdo věří.“ Celé je to zvláštní. Nejen uzdravením posedlého, ale také rozhovory, které se kolem toho odvíjejí. Nejen rozhovor Ježíše a otce, ale taky Ježíše a apoštolů.

Zdá se, že VÍRA je klíčová. „Věříš nebo ne?“ Ale... Čí víra? Jaká víra? (Že to nemá nic společného s (a)teismem, (ne)náboženskostí či (ne)správnou věroukou snad není třeba psát.) VĚŘÍME MY NEBO NE? JAK?

Zdá se, že otec je Ježíšovou větou o víře znejistěn. „Všechno je možné tomu, kdo věří.“ ( řecky: panta dynata tó pisteuonti...) Ano, ale kdo má opravdu víru? Já? (Působí Ježíšovo slovo osvobodivě nebo spíš naopak?) Jako by říkal: „Mám víru a... současně si nejsem jist.“ „Věřím nebo ne?“ „Věřím tak, aby to pomohlo synovi?“ Věříme tak, aby se to nějak projevilo? Věříme tak, aby všelijak nemocní kolem nás našli novou sílu, naději, důvěru a... spásu? Můžeme vůbec říct s klidným svědomím: „Věřím?“ Není ono „VĚŘÍM, POMOZ MÉ NEDOVĚŘE!“ jedinou správnou odpovědí?

Tak je to v nás spojeno. Důvěra a naděje s nejistotou a pochybnostmi. Věříme a současně ne tak úplně. Důvěřujeme a... současně nevíme. Před Bohem a jeho výzvou poznáváme svou nedostatečnost Sami od sebe nedokážeme (v duchovním kontextu) nic. Nic nemáme ve své moci ani pod svou kontrolou. Ano i ne.

Naší východiskem a oporou je právě to, že nejsme sami. Ježíš POMÁHÁ NAŠÍ NEDOVĚŘE. On důvěřuje Otci naprosto. O jeho důvěru se můžeme opřít právě my, co s tím „máme problém“...

Kéž se nám ono „opírání se“ o důvěru Ježíšovu daří! Nám i lidem kolem nás!

design by exarion.cz | 2009