Zamyšlení

Odteď jen SVĚTLO...

Zjevení Páně

Iz 60, 1-6/ Ef 3, 1-12/ Mt 2, 1-12

Ke dnešní Slavnosti Zjevení Páně dvě myšlenky. Aby to nebylo tak krátké :-), trochu je rozvinu (ale jen trošičku :-).

Za prvé: Ježíš přichází ke všem. Všem nám se narodil. „Bůh je pro všechny,“ (T. Halík). Pro ty, kdo věří všelijak – divně. I pro ty, kdo nevěří vůbec. Prostě pro všecky. Je to úžasná a zároveň pobuřující zpráva. Neznamená, že všechno je jedno, ale že Boží láska překračuje všechny hranice. Ty, o kterých už víme. Ale i ty, o kterých zatím nemáme tušení. Nebo tušení třeba ano, ale bojíme se na to jen pomyslet.

Nebo ještě jinak: Bůh v narozeném Ježíšovi dává novou šanci opravdu každému. Opravdu každému. Teď jsme se o Vánocích občas dívali na nějakou tu pohádku. Zvlášť na ty vánoční. Tak jsem si všiml (snad si to dobře pamatuji), že třeba v „Andělu Páně – 2“ se nakonec do nebe dostane i přeukrutný král Herodes. Nepobuřuje to trochu :-)? Opravdu každý dostává šanci. Přesně tohleto chtěli tvůrci filmu vyjádřit. A je to velmi biblické :-)

Nemusíme se bát. Můžeme to přát každému a prostě se těšit z Boží lásky, že je tak veliká a velkorysá.

Za druhé: Světlo. To nás provázelo od začátku adventu. Dnes to s tím světlem vrcholí. Řeč je o „betlémském světle“. Tedy ne o tom, co před Vánoci rozvážejí skauti po městech a vesnicích. To je krásný zvyk a krásný symbol, který nám může pomoct – asi hlavně otevřít mysl a víc si všímat, že celý svět svět je plný znamení... Třeba pro ty mudrce to byla „Ta hvězda“ - zřejmě konjunkce Saturna a Jupitera v souhvězdí Ryb*. Ale důležitější je, jak tento úkaz k oněm mudrcům „promluvil“. A Bůh mluví k nejrůznějším lidem nejrůznějšími způsoby.

Betlémské světlo nemá s fyzikou vůbec nic společného. Myslí se tím duchovní (=vnitřní, „osobně vztahové“) světlo vtěleného Slova. Ozařuje nejen Jeruzalém, ale celý náš svět prostřednictvím srdcí lidí. Smíme žít a chodit ve světle. Srdce ho „vidí“. Smíme žít a chodit ve světle Boží lásky a spásy... smíme žít a chodit v předzvěsti věčných a krásných darů.

A to Světlo svítí. Žádná tma ho nepohltí. Svítí nám. Dává nám tušit, že všechno to dobré a nadějné, co v Bibli čteme, je pravda a platí pro nás i pro ostatní lidi a celé stvoření.

* Jedno z astronomických vysvětlení Betlémské hvězdy – asi nejpravděpodobnějších. V roce 7. před Kristem k ní došlo 3x: 29/5, 30/9, 7/12. Saturn považován za „hvězdu židovského národa“, Jupiter za „královskou hvězdu“, souhvězdí Ryb jako poslední ve zvěrokruhu symbolizuje poslední věk (=čas příchodu Mesiáše).

design by exarion.cz | 2009