Zamyšlení

TŘI MODLITBY

cit. z BOUŠE, ZDENĚK BONAVENTURA.
Epilegomena Praha 1996 s. 177-179


Bože, k tobě volám:
Pomoz mé modlitbě
a soustřeď moje myšlenky u tebe;
vidíš, že já sám nemohu.
Ve mně je tma,
ale u tebe je světlo.
Jsem osamělý,
ale ty mne neopouštíš.
Jsem malomyslný,
ale u tebe je pomoc.
Jsem plný neklidu,
ale u tebe je mír.
Ve mně je hořkost,
ale u tebe je trpělivost.
Nerozumím tvým cestám,
ale ty víš, která cesta je pro mne.

Dietrich Bonhoeffer
1906 -1945
pro své spoluvězně o Vánocích 1943Pane, dej mi pokoru a trpělivost,
abych nechtěl změnit,
co změnit nemohu.
Dej mi odvahu,
abych se opravdu snažil změnit,
co změnit mohu.
A dej mi moudrost,
abych rozeznal jedno od druhého.

Friedrich Christoph Oetinger
1702-1782Uprostřed života jsme v branách smrti,
a koho hledat máme spasitele,
jedině tebe, Pane,
kterýž spravedlivě rozhněván jsi
pro hříchy naše.
Svatý Bože,
svatý silný,
svatý milosrdný spasiteli,
hořké smrti nevydávej nás.
Neopouštěj nás v času starosti naší,
když zemdlí síla naše,
neopouštěj nás, Bože.
Svatý Bože,
svatý silný,
svatý nesmrtelný,
smiluj se nad námi.

Tropus na trishagion z 5. stol.
Notker Balbulus (?)
asi 830-912
Český překlad pod titulem „Anjelská píseň v nakažení morovym“ v Nebesklíči z poloviny 18. stol.

design by exarion.cz | 2009