Zamyšlení

Na riskantní misi...

12. během roku A

Jr 20, 10-13/Ř 6, 1b-11/ Mt 10, 24-39

Minulou neděli jsme slyšeli, jak Ježíš ustanovil dvanáct apoštolů a poslal je kázat. Dnes pokračujeme řečí učedníkům na cestu. Smíme a měli bychom tato slova vztáhnout i na sebe. Jsme taky učedníci. Taky poslaní k lidem. Nejsme tu proto, abychom si užívali spokojený život s Ježíšem, ale abychom s ním šli k lidem. Jsme poslaní s dobrou - osvobozující informací. Přesto to není lehká cesta. Není to jistý podnik zaručující úspěch. Naopak. Přestože to je zprostředkování dobré zprávy, není jisté, že o ni lidé vůbec budou mít zájem neřku-li přijmou ji. Jde o nanejvýš riskantní misi, o „praštěný podnik“. Může se to jevit absurdně. Ale smysl to přece jen má a dokonce to dává ten největší smysl.

To, co jsme slyšeli, možno nazvat souborem takových poučení, pořekadel vzatých z nejrůznějších kontextů a přeznačených jako „slovo na cestu s evangeliem“.

Nečekejte, že budete úspěšnější než Ježíš. (J. Mrázek). Nečekejte ani, že budete tak úspěšní jako Ježíš. Někdo přijme, někdo ne. Netrapte se tím.

Znovu tam máme ono: „Nebojte se.“ Tedy: Nenechte se ovládnout svým strachem. Můžete cítit strach, ale ten nemusí určovat vaše rozhodování a konání. Můžete být svobodní. Bůh ví o všem – i o tom nejskrytějším a nejnepatrnějším. Nebojte se, že váš život, vaše zápasy a utrpení se někde ztratí a už nenajdou. Zároveň taky záleží na tom, co prožíváte ve skrytosti, protože jednou to bude (i to) zjevné.

Vás mohou zatlačit do skrytosti – do podzemí, ale poselství, které nesete, není tajnou, esoterickou naukou. Patří ven, mezi lidi. A tam taky zůstane.

Nebojte se těch, co zabíjejí tělo… Bojte se toho, který může duši i tělo...“ Můžeme ztratit svou duši. To je podobné. Člověk může získat tamto a ono, možná i celý svět, ale přitom ztratit svou duši. To podstatné, co dává smysl, vám zvenčí nikdo nevezme. Ledaže byste se sami stali otroky něčeho, co za to nestojí, nebo jste podlehli a rezignovali. Tak byste přestali být tím, kým před Bohem máte být.

Nebojte se. I ten nejobyčejnější vrabec má pro Otce svou cenu. Co teprve vy! Vždyť víte, že On se o ty bezvýznamné obzvlášť zajímá. Nebojte se. Neztratíte se. Vaše rozhodnutí pro Krista má svou váhu. Kristus na vás nezapomene. Před Otcem řekne: „Toho znám.“ nebo „Tu znám.

Pokojná zpráva lidi znepokojí a vyvolá konflikt. Problém není v ní, ale v srdcích nás lidí. Nebuďte z toho zmatení. Otřese to i nejužšími vztahy. Následování Ježíše je víc než všechny rodinné a společenské vazby. Prioritou toho všeho není jen klid v rodině. Boží království – a to je na tom asi pro každého člověka znepokojivé a dokonce pobuřující – je víc. (S tím budeme asi zápolit hodně dlouho. Možná až úplně do konce.). Ale bez následování Ježíše to nejde. Jinak království Boží nepřijde. A kdo chce následovat, ať počítá s tím, že si „koleduje o šibenici“ nebo aspoň o potíže. Bez toho to následování nejde.

„Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí život pro mne a pro evangelium, nalezne jej.“ Prý je to parafráze vojenského přísloví (J. Mrázek, P. Pokorný). Přežije ten, kdo se nebojí a statečně bojuje. Kdo hledá život, který má Smysl, může na to doplatit – dokonce přijít o svůj fyzický život. Ale i kdyby o něj přišel, v té své fyzické smrti (nebo navzdory ní), ten život, který má Smysl, najde. Budete-li hledat (Zase, jak to říct? Něco VYŠŠÍHO?) - najdete to. Ani smrt vám v tom nezabrání.

Nebude to lehké. Bude to skoro pořád na hraně. Ale nebojte se. Na této cestě najdete skutečný život. Nakonec nebudete litovat. Uvidíte :-)

design by exarion.cz | 2009