Zamyšlení

Bible, tradice a naše srdce...

22. neděle během roku B

Dt 4, 1-2. 6-9/ Jk 1, 17-27/ Mk 7, 1-8. 14-15.21-23

V dnešních čteních jde o Bibli, tradici a o naše srdce. Bible, tradice a naše srdce.

Ale dřív než se do toho pustíme, ještě jednu pobídku: Berte, prosím, má slova jako „malou ochutnávku“ z tohoto bohatství. Nebo chcete-li jako úvod a pozvání. Čtěte si ony tři úryvky z Bible opakovaně. Přemýšlejte o nich. Hledejte v nich. Sami objevujte, co všechno ta slova obsahují a říkají. Objevujte různé souvislosti uvnitř Bible i mezi biblickými slovy a našimi životy. Teprve tak z nich můžete mít větší užitek. Jako vždy je tam toho víc, než můžu já vystihnout.:-)

Tak tedy jde o správné pochopení Bible, tradici a o naše srdce.

Bible to je slovo na cestu. Všichni jsme na cestě. To je obraz našeho života. Putování. Kam to vlastně jdeme? To je ta otázka. Bůh dává našemu putování směr. Ukazuje nám cíl. Říká nám to důležité. Učí nás, jak a kudy jít, abychom došli TAM. Do Země zaslíbené. Jinak řečeno: Jak v tomto světě správně a moudře žít. To je smysl biblických příkazů a ustanovení… Boží učení souvisí s naším životem. Ukazuje nám správnou cestu a chrání nás před scestími. Jako je třeba prázdný život, prázdná zbožnost – marná - prázdná. O ní byla zmínka v druhém čtení z Listu Jakubova. Prázdná zbožnost! Uctívání Boha, které nic nepřináší! Nikomu! Kdyby ho nebylo, nikomu nebude chybět! I to se může stát. I ve své touze sloužit Bohu, můžeme zabloudit. To je strašné! Proto máme bdít. Proto máme být pozorní vůči Božímu mluvení.

Bůh mluví. Ovšem my ta Boží slova vždycky nějak uchopíme „po svém“. Osvojíme si je a tím je tak nějak „zkreslíme“. Nemůže to být jinak. To patří k našemu lidství. Když máme převést Boží mluvení do našeho jazyka, nejde to jinak. Vždycky to přináší zúžení. Tak máme Boží slova a kolem nich se kupí naše interpretace a aplikace. Tak vznikají tradice. A zase nemůže to být jinak. I to patří k našemu lidství. I to má svá pozitiva i úskalí. Třeba že se „upneme se na něco“ - jednu oblast z mnoha. Třeba na kultickou čistotu od pohanského světa jako farizeové. Za tímto pohledem je představa: Svět je nečistý. Musíme se od něj oddělit a dávat si pozor, abychom se neposkvrnili pohanským – nevěřícím světem.

Samo o sobě nemusí být takové úsilí třeba o duchovní čistotu špatné. Jistě je dobré se uchovávat čistými. Jistě je dobré koncentrovat se na Boha a na Boží věci. Ale když se na „to jedno“ upnu, vzniká falešný pocit, že jsem na správné cestě, že už to všechno „mám pod kontrolou“. Falešný pocit! Široký proud Božího mluvení jsem si zúžil na jednu oblast. A tím jsem vyřešil všechno. To je klam! Každý takový klam pak blokuje na cestě. Stává se překážkou.

Proto je třeba být kritickým sám k sobě i svému pochopení Bible i své tradici. To je: „V tichosti přijmout zaseté slovo“ (viz čtení z Jk) …. tj. s vědomím, že ono mě přesahuje… že je víc než si myslím. Bůh je vždycky jiný a větší… Věříme-li Mojžíšovi, Prorokům a to celé se završuje důvěrou v Ježíše, pak poznáváme, že Bůh je láska – milosrdenství – přijetí, které otvírá nový život, uzdravuje, dává ten správný směr, osvobozuje. Toto poznání mění životy – působí obrácení – přesměrovávání, přehodnocení. To je základní smysl Božího učení: SVOBODA. Člověk tak dostává i správný vztah k tradicím. Učí se milovat. To je: vidět druhého, vidět Boží nárok ve tváři svého bližního – i dar… To znamená směřovat s láskou k Lásce.

Ježíš v rozpravě s farizeji o kulticky čistém a nečistém ukázal, že hlavní nebezpečí znečištění si nosíme pořád sami v sobě. Ale nejen nebezpečí. Stejně tak i šance. Naše srdce je obrovská síla.Máš-li srdce, můžeš být zachráněn,“ (otec Pambo; Apoftegmata). Naše srdce. Naše nejsilnější a zároveň nejzranitelnější „místo“. V největší hloubce jsme zasaženi zlem, blokováni a zneschopňováni na naší cestě. Nedůvěřujeme Bohu. Považujeme ho za překážku naplněného života. To je náš hlavní problém. S tím může něco udělat jen Bůh sám. A - on to dělá. Tuto jistotu smíme čerpat z biblických slov a svědectví. Bůh osvobozuje a uzdravuje naše srdce.

design by exarion.cz | 2009